קרן מתייעלים בע"מ (חל"צ)

עמותה לחינוך פיננסי \ מתן שירותים כלכליים \ מלגות לסטודנטים

יצירת קשר